Användarvillkor

ÖVERSIKT Denna webbplats drivs av Precious Fresh. Genom hemsidan hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till Precious Fresh. Precious Fresh erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som finns tillgängliga från denna webbplats till dig som användare, under förutsättning att du accepterar alla villkor, regler, policyer och meddelanden som anges här.

Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa något från oss, ingår du i vår "Tjänst" och godkänner att vara bunden av följande villkor ("Användarvillkor", "Villkor"), inklusive de ytterligare villkor och policyer som hänvisas till här och/eller som finns tillgängliga via hyperlänk. Dessa Användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, handlare och/eller bidragsgivare av innehåll.

Läs dessa Användarvillkor noggrant innan du besöker eller använder vår webbplats. Genom att få åtkomst till eller använda någon del av webbplatsen, godkänner du att vara bunden av dessa Användarvillkor. Om du inte godkänner alla villkor och bestämmelser i detta avtal, får du inte komma åt webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa Användarvillkor anses vara ett erbjudande, är acceptansen uttryckligen begränsad till dessa Användarvillkor.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den nuvarande butiken omfattas också av Användarvillkoren. Du kan granska den mest aktuella versionen av Användarvillkoren när som helst på denna sida. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta en del av dessa Användarvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna sida för förändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter att ändringar har publicerats innebär att du accepterar dessa ändringar.

Vår butik är hostad av Shopify Inc. De tillhandahåller oss den online e-handelsplattform som gör det möjligt för oss att sälja våra produkter och tjänster till dig.

SEKTION 1 - VILLKOR FÖR ONLINEBUTIKEN Genom att godkänna dessa Användarvillkor intygar du att du är minst myndig i din delstat eller provins, eller att du är myndig i din delstat eller provins och har gett oss ditt medgivande att låta någon av dina minderåriga beroende använda denna webbplats. Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt ändamål, och du får inte i tjänsten bryta mot några lagar i din jurisdiktion (inklusive, men inte begränsat till, upphovsrättslagar). Du får inte överföra några maskar eller virus eller någon kod av destruktiv karaktär. Brott mot eller överträdelse av något av dessa villkor kommer att leda till omedelbar uppsägning av dina tjänster.

SEKTION 2 - ALLMÄNNA VILLKOR Vi förbehåller oss rätten att neka tjänster till vem som helst av vilken anledning som helst, när som helst. Du förstår att ditt innehåll (utom kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och omfatta (a) överföringar över olika nätverk och (b) ändringar för att anpassa sig och anpassa sig till tekniska krav på anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation krypteras alltid under överföring över nätverk. Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, sälja eller utnyttja någon del av tjänsten, användningen av tjänsten eller åtkomsten till tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan uttryckligt skriftligt tillstånd av oss. Rubrikerna i detta avtal ingår endast för bekvämlighet och begränsar inte eller påverkar på annat sätt dessa Användarvillkor.

SEKTION 3 - KORREKT, FULLSTÄNDIG OCH AKTUELL INFORMATION Vi är inte ansvariga om information som finns tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte förlitas på eller användas som den enda grund för beslut utan att rådgöra med primära, mer korrekta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. Allt förlitat material på denna webbplats är på egen risk. Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls endast för referensändamål. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka förändringar på vår webbplats.

SEKTION 4 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTER OCH PRISER Priser för våra produkter kan ändras utan förvarning. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta tjänsten (eller någon del eller innehåll däri) utan förvarning. Vi ska inte vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, suspension eller avbrott av tjänsten.

SEKTION 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt) Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga exklusivt online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter och är föremål för återbetalning eller utbyte enligt vår Återbetalningspolicy: https://preciousfresh.se/pages/returpolicy Vi har gjort allt för att så exakt som möjligt visa färger och bilder på våra produkter som visas i butiken. Vi kan dock inte garantera att din dators bildskärms visning av någon färg kommer att vara korrekt. Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt på fallbasis. Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteter av vilka produkter eller tjänster som helst som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktpriser kan ändras när som helst utan förvarning, vid vårt enskilda beslut. Vi förbehåller oss rätten att avbryta vilken produkt som helst när som helst. Ett erbjudande om någon produkt eller tjänst som görs på denna webbplats är ogiltigt där det är förbjudet. Vi garanterar inte att kvaliteten på några produkter, tjänster, information eller annat material som du köper eller erhåller kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att eventuella fel i tjänsten kommer att korrigeras.

SEKTION 6 - KORREKT AV FAKTURERING OCH KONTODATA Vi förbehåller oss rätten att neka någon order du placerar hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta mängder som köpts per person, per hushåll eller per order. Dessa restriktioner kan inkludera beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. Om vi gör en ändring eller avbryter en order kan vi försöka meddela dig genom att kontakta den e-postadress och/eller faktureringsadress/telefonnummer som angavs vid beställningstidpunkten. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda order som enligt vår enskilda bedömning verkar ha gjorts av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att ge aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs i vår butik. Du samtycker till att snabbt uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

För mer information, vänligen granska vår Återbetalningspolicy: https://preciousfresh.se/pages/returpolicy

SEKTION 7 - VALFRITT VERKTYG Vi kan ge dig tillgång till tredjepartsverktyg som vi varken övervakar eller har någon kontroll eller inmatning på. Du erkänner och samtycker till att vi ger tillgång till sådana verktyg "som de är" och "som tillgängliga" utan några garantier, representationer eller villkor av något slag och utan någon godkännande. Vi har inget ansvar över huvud taget som uppstår eller är relaterat till din användning av valfria tredjepartsverktyg. Eventuell användning av de valfria verktyg som erbjuds genom webbplatsen är helt på egen risk och efter eget gottfinnande, och du bör se till att du är bekant med och godkänner de villkor som verktygen tillhandahålls av den relevanta tredjepartsleverantören. Vi kan även i framtiden erbjuda nya tjänster och/eller funktioner genom webbplatsen (inklusive lanseringen av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster kommer också att omfattas av dessa Användarvillkor.

SEKTION 8 - LÄNKAR TILL TREDJEPARTER Viss innehåll, produkter och tjänster som finns tillgängliga via vår tjänst kan inkludera material från tredje parter. Länkar till tredjeparts webbplatser på denna webbplats kan dirigeras till tredjeparts webbplatser som inte är anslutna till oss. Vi ansvarar inte för att granska eller utvärdera innehållet eller noggrannheten och vi garanterar inte och ska inte ha något ansvar eller ansvar för något tredjeparts material eller webbplatser, eller för något annat material, produkt eller tjänst från tredje parter. Vi är inte ansvariga för någon skada eller skador som är relaterade till köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i anslutning till några tredjeparts webbplatser. Var vänlig och granska noggrant tredjeparts policys och praxis och se till att du förstår dem innan du genomför någon transaktion. Klagomål, anspråk, frågor eller frågor rörande tredjepartsprodukter ska riktas till tredje part.

SEKTION 9 - KOMMENTARER FRÅN ANVÄNDARE, ÅTERKOPPLING OCH ANDRA INSKICKADE MATERIAL Om vi begär att du skickar vissa specifika inskickningar (t.ex. tävlingsbidrag) eller utan begäran från oss skickar du kreativa idéer, förslag, planer eller annat material, antingen online, via e-post, via post eller på annat sätt (gemensamt "kommentarer"), samtycker du till att vi när som helst, utan begränsning, redigerar, kopierar, publicerar, distribuerar, översätter och på annat sätt använder i något medium alla kommentarer som du skickar till oss. Vi har inte och ska inte ha något ansvar (1) att behålla några kommentarer i förtroende; (2) att betala ersättning för några kommentarer; eller (3) att svara på några kommentarer. Vi kan, men är inte skyldiga att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi i vårt eget gottfinnande anser vara olagligt, stötande, hotande, förtalig, kränkande, pornografisk, obscen eller på annat sätt anstötligt eller som överträder någons immateriella rättighet eller dessa Användarvillkor. Du samtycker till att dina kommentarer inte kommer att kränka någon tredje parts rättighet, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller andra personliga eller egendomsrättigheter. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte kommer att innehålla förtaligt eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscänt material eller innehålla någon datavirus eller annan skadlig kod som kan påverka funktionen eller driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller internet. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje parter om ursprunget till några kommentarer. Du är ensam ansvarig för eventuella kommentarer du gör och deras korrekthet. Vi tar inget ansvar och tar inget ansvar för några kommentarer som postas av dig eller någon tredje part.

SEKTION 10 - PERSONUPPGIFTER Din insamling av personuppgifter via butiken regleras av vår Integritetspolicy, som du kan se här: https://preciousfresh.se/pages/returpolicy

SEKTION 11 - FEL, OTILLRÄCKLIGHET OCH UNDERLÄTTELSE Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller brister som kan relatera till produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, produktfraktkostnader, transitider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller brister och ändra eller uppdatera information eller avbryta order om någon information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter att du har skickat din order). Vi åtar oss inget ansvar att uppdatera, ändra eller klargöra information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive, utan begränsning, prissättningsinformation, förutom enligt lagkrav. Ingen specifik uppdatering eller förnyelsedatum som tillämpas i tjänsten eller på någon relaterad webbplats ska tolkas som att all information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

SEKTION 12 - FÖRBJUDNA ANVÄNDNINGAR Utöver andra förbud som anges i Användarvillkoren är det förbjudet att använda webbplatsen eller dess innehåll för (a) något olagligt ändamål; (b) att uppmana andra att utföra eller delta i några olagliga handlingar; (c) att överträda några internationella, federala, provinsiella eller statliga regler, regler, lagar eller lokala författningar; (d) att kränka våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, skada, förolämpa, skada, förtala, förolämpa, hota, förminska eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationalitet eller funktionsnedsättning; (f) att skicka in falsk eller vilseledande information; (g) att ladda upp eller skicka över virus eller någon annan typ av skadlig kod som på något sätt kan påverka funktionen eller driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller internet; (h) att samla in eller spåra personlig information om andra; (i) att spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl eller skrapa; (j) för något obscen eller omoraliskt ändamål; eller (k) att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats för att bryta mot något av de förbjudna användningarna.

SEKTION 13 - FÖRTRYCK AV GARANTIER; ANSVARSBEGRÄNSNING Vi garanterar inte, representerar eller garanterar att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, rättvis, säker eller fel på något sätt. Vi garanterar inte att resultaten som kan erhållas från användningen av tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga. Du samtycker till att vi från tid till annan kan ta bort tjänsten för obegränsad tid eller avbryta tjänsten när som helst, utan förvarning till dig. Du samtycker uttryckligen till att din användning av eller oförmåga att använda tjänsten är på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som tillhandahålls dig genom tjänsten (utom som uttryckligen anges av oss) tillhandahålls "som de är" och "som tillgängliga" för din användning, utan några representationer, garantier eller villkor av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor om säljbarhet, säljbarhet, äganderätt, icke-intrång, stilla bruk, handel eller lämplighet för ett visst ändamål. I inget fall ska Precious Fresh, våra direktörer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare vara ansvariga för någon skada, förlust, påstående eller någon direkt, indirekt, incidentell, bestraffande, särskild eller följdskada av något slag, inklusive, utan begränsning, förlust av vinster, intäkter, besparingar, data, ersättning eller liknande, vare sig baserat på kontrakt, skadestånd (inklusive försumlighet), strikt ansvar eller annars, som uppstår ur din användning av någon del av tjänsten eller något innehåll som är eller görs tillgängligt via tjänsten, även om vi har informerats om möjligheten till sådana skador. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller incidentella skador, kommer vårt ansvar i sådana stater eller jurisdiktioner att vara begränsat till den maximala utsträckningen som tillåts enligt lag.

SEKTION 14 - KOMPENSATION Du samtycker till att hålla oss och våra dotterbolag, tjänsteleverantörer, licensgivare, licensinnehavare, tjänsteleverantörer, entreprenörer, leverantörer, praktikanter och anställda oskadda från varje anspråk eller krav, inklusive skäliga advokatkostnader, som tredje part gör på grund av eller resulterar från din kränkning av dessa Användarvillkor eller de dokument som de inkluderar genom hänvisning, eller din överträdelse av någon lag eller rättighet för tredje part.

SEKTION 15 - OGILTIGHET Om någon bestämmelse i dessa Användarvillkor anses vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar ska den bestämmelsen ändå genomdrivas i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag, och den ogiltiga delen ska anses att skiljas från dessa Villkor, så att sådana ogiltiga, olagliga eller ogenomförbara bestämmelser inte påverkar giltigheten och genomförbarheten hos de återstående bestämmelserna.

SEKTION 16 - UPPSÄGNING Obligationsperioden i dessa Användarvillkor gäller, om inte och tills det sägs upp av dig eller oss. Du kan när som helst säga upp dessa Användarvillkor genom att meddela oss att du inte längre önskar använda våra tjänster, eller när du slutar använda vår webbplats. Om vi enligt vårt eget gottfinnande inte tror att du har följt något av dessa Villkor kan vi också när som helst säga upp detta avtal utan föregående meddelande och du kommer då vara ansvarig för alla obetalda belopp fram till och med uppsägningsdagen. Vi kan också när som helst avbryta eller upphöra med att tillhandahålla tjänster till dig eller till någon annan, utan föregående meddelande och ansvarar inte gentemot dig eller någon tredje part för någon sådan avbrytning.

SEKTION 17 - HELA AVTALET Om vi underlåter att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa Villkor innebär det inte att vi avstår från någon sådan rättighet eller bestämmelse. Dessa Användarvillkor och alla policies eller driftregler som vi publicerar på denna webbplats eller i förhållande till tjänsten utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss och styr din användning av tjänsten och ersätter eventuella tidigare eller samtidiga överenskommelser, muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, några tidigare versioner av Villkoren). Eventuell oklarhet vid tolkning av dessa Användarvillkor bör inte tolkas mot skrivaren.

SEKTION 18 - TILLÄMPLIG LAG Dessa Användarvillkor och alla separata avtal genom vilka vi tillhandahåller dig tjänster ska styras av och tolkas i enlighet med Sveriges lagar.

SEKTION 19 - ÄNDRINGAR I ANVÄNDARVILLKOR Du kan granska den senaste versionen av Användarvillkoren när som helst på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten, efter eget gottfinnande, att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa Användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats eller tjänsten efter publicering av sådana ändringar i dessa Användarvillkor utgör godkännande av dessa ändringar.

SEKTION 20 - KONTAKTINFORMATION Frågor om Användarvillkoren ska skickas till oss på support@preciousfresh.se.

Precious Fresh Group AB
Hallsberg, Örebro Län

Bli en del av familjen

Bli en del av vår snabbt växande, glada familj, ta del av exklusiva rabatter och nyheter!

Copyright © 2023 Precious Fresh | Alla rättigheter reserverade.

Bli en del av familjen

Bli en del av vår snabbt växande, glada familj, ta del av exklusiva rabatter och nyheter!

Copyright © 2023 Precious Fresh | Alla rättigheter reserverade.